Omgaan met emoties

omgaan met emoties opvoeding Sep 06, 2022

Gevoelens erkennen is het beste wat je kan doen als je kind worstelt met emoties, zoals verdriet, angst of boosheid.

Terwijl misschien wel alles in je zegt dat je zo snel mogelijk het verdriet bij je kind moet weg halen of een oplossing moet bedenken. Je wilt je kind gelukkig zien. Je wilt hem niet zien huilen omdat hij niet naar school wil. Of omdat een vriendin iets lelijks zei of dat haar vriendje het heeft uitgemaakt.

Wat is het toch, dat we het zo moeilijk vinden om onze kinderen verdrietig te zien? Ze te zien worstelen met al die emoties? Waarom schieten we zo snel in die “oplossingsmodus”?

We willen allemaal zoveel mogelijk positieve gevoelens ervaren, ze geven ons namelijk een fijn gevoel. Dat wil iedereen en dat wil je dus ook voor je kind. Daarom ben je geneigd om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk van die positieve gevoelens zijn. En als er dan toch zo’n een naar gevoel is, willen wij daar zo snel mogelijk iets aan te doen.

Terwijl… We helpen onze kinderen niet als we ze de ervaringen met teleurstellingen en verdriet ontnemen.

In tegendeel zelfs. Eigenlijk is het enige juiste wat we op zo’n moment kunnen doen, het erkennen van die vervelende emotie. “Ik zie dat je het moeilijk hebt. Het is ook vervelend als jij je in de steek gelaten voelt. Kom maar even hier”.

Op deze manier kan jij je kind echt steunen op een moment dat hij dat nodig heeft. Daarmee leer je kinderen dat ook die emoties er mogen zijn. Dat we ze allemaal wel eens hebben en dat ze ook weer voorbij gaan.

Maar vaak doen wij als ouders het tegenovergestelde. Als kinderen bij ons komen die bange, verdrietige, boze of jaloerse gevoelens proberen we het te relativeren “het valt wel mee of “het komt wel weer goed”.

Misschien doe je dat ook bij jezelf? Dat jij jezelf streng toespreekt als je je verdrietig voelt of dat gevoel ergens diep wegstopt. In plaats van erkennen gaan we bagatelliseren. Dat kan er als volgt uitzien.

  • Kind: Auw dat doet pijn! Ouder: Helemaal niet, stel je niet zo aan.
  • Kind: Ik durf niet naar school. Ouder: Tuurlijk wel! School is helemaal niet spannend, je vindt het altijd leuk.

Vind je het lastig om met negatieve emoties van je kind om te gaan? Probeer te achterhalen waar dat door komt bij jezelf. Hoe gingen jullie vroeger thuis om met emoties als verdriet, boosheid en angst? Bewustwording is de eerste stap de rest komt daarna.